Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

   

 

Projekt kluczowy: Kompleks Naukowo-Dydaktyczny

Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

oś priorytetowa XIII, działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego.

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.1301-018/08-00

zawarta w Warszawie 17 lipca 2009

 

Wartość projektu: 56 828 526,37 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych: 56 170 752,51

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 47 745 139,49 PLN

Koordynator merytoryczny Projektu Prof. dr hab. Eugeniusz Szeregij

 

           

We wrzesńiu ukazało się nowe wydanie "Strefa Magazyn Biznesu". Mozna w nim przeczytać miedzy innymi o Projekcie "Kompleks Naukowo Dudaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR". Na 32 i 33 stronie możemy przeczytać min. o kierunkach badań naukowych prowadznych w Centrum, infrastrukturze a także specjalistach pracujących w Centrum. Artykuł mozna znaleźć tutaj.

 

W dniach 21 i 22 maja 2013 r. odbywa się  konferencja „Symposium on nanostructured materials - nano 2013” ("Sympozjum materiałów nanostrukturalnych - NANO 2013") poświęcona otwarciu Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas poszczególnych sesji swoje wyniki zaprezentuje około 50 uczonych z 12 krajów Europy.

 

Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji projektu będzie wybudowanie i oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego – budynku B3. Wejdzie on w skład infrastruktury Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Budynek B3 zostanie w całości przeznaczony na potrzeby Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. W obiekcie będą znajdować się m.in. nowoczesne laboratoria dydaktyczno – naukowe oraz pracownie studenckie, które zostaną wyposażone w aparaturę, zakupioną w ramach przedmiotowego projektu.

 

Uniwersytet Rzeszowski podpisał 17 lipca 2009 roku umowę na sfinansowanie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Projekt „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” przewiduje stworzenie nowej infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, która uzupełni istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań. Powstała infrastruktura będzie służyć jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności:

- Nanoelektronika na kierunku Fizyka techniczna;
- Nanotechnologia i Nowe Materiały dla Lotnictwa na makrokierunku Mechatronika i Nanotechnologie przewidzianym do uruchomienia w roku akademickim 2009/2010;
- Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia.

 

Projekt „Kompleks Naukowo - Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” tworzy nową infrastrukturę Uniwersytetu Rzeszowskiego, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań.

Zgodnie z projektem realizowane są między innymi „pokoje czyste” o łącznej powierzchni 200m2 różnych klas czystości, głównie klasy C (10000) oraz klasy A (100). Zachowanie parametrów wysokiej czystości, stabilnej temperatury i ciśnienia w pokojach czystych związane jest z niezwykle skomplikowaną, precyzyjną instalacją klimatyzacyjno-wentylacyjną. Zabudowa pomieszczeń czystych wykonana będzie w wysokiej klasy systemach niepylących. Dostęp do pokoi czystych odbywać się będzie poprzez system śluz. W pomieszczeniach tych będzie można przebywać jedynie stosując wyłącznie odzież ochronną.