Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Projekcie

 

Bezpośrednim, materialnym efektem realizacji projektu będzie wybudowanie i oddanie do użytku nowego obiektu dydaktycznego – budynku B3. Wejdzie on w skład infrastruktury Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Budynek B3 zostanie w całości przeznaczony na potrzeby Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii. W obiekcie będą znajdować się m.in. nowoczesne laboratoria dydaktyczno – naukowe oraz pracownie studenckie, które zostaną wyposażone w aparaturę, zakupioną w ramach przedmiotowego projektu.

Efektem projektu będzie stworzenie wewnętrznej sieci komputerowej i monitorowanie procesów technologicznych, z możliwością obserwacji bezpośredniej „on – line” w salach wykładowych i ćwiczeniowych, a także z możliwością dokonywania zapisów w postaci filmów i przekazywania ich studentom przez Internet. W ramach projektu zostaną tym samym wdrożone rozwiązania związane z infrastrukturą ICT.

Produkty projektu będą wykorzystywane do realizacji programu dydaktycznego w zakresie następujących kierunków i specjalności:

l  kierunek Fizyka techniczna – specjalność Nanoelektronika półprzewodnikowa (nowa) oraz specjalność Fizyczna inżynieria środowiska (istniejąca)

l  makrokierunek Mechatronika i Nanotechnologie – specjalność Nanotechnologie i nowe materiały dla Lotnictwa (nowa)

l  kierunek Fizyka (istniejący)

l  kierunek Edukacja techniczno – informatyczna (istniejący)

l  kierunek Informatyka (istniejący)

l  inżynieria rolnicza  - specjalność na kierunku Rolnictwo

l  biotechnologia – specjalność na nowym międzywydziałowym kierunku Biotechnologia (Wydział Matematyczno – przyrodniczy, Wydział Biologiczno – Rolniczy, Wydział Biotechnologii)

W wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych 12 nowych miejsc pracy.

 

Lp. zgodnie z tabelą produktów i rezultatów dla działania 13.1

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika w roku docelowym

(2012 rok)

Źródło danych

236

Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) (szt.)

1

Protokół odbioru robót budowlanych

237

Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych)

 

- w tym liczba obiektów nowo wybudowanych (szt.)

1

Protokół odbioru robót budowlanych

238

Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu (szt.)

1

Faktury za zakup sprzętu związanego z infrastrukturą ICT

 

 

Lp. zgodnie z tabelą produktów i rezultatów dla działania 13.1

Nazwa wskaźnika

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Źródło danych

239

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach

300

300

300

300

300

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

240

Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury (os.)

 

 

- w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych, korzystających ze wspartej infrastruktury (zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW)

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  oraz Biologiczno - Rolniczego

241

Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektu infrastrukturę ICT

 

- w tym uczestniczących w kursach eLearning (liczba użytkowników) (os.)

360

 

 

 

60

420

 

 

 

120

480

 

 

 

180

480

 

 

 

180

480

 

 

 

180

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego oraz Biologiczno - Rolniczego