Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

Jesteś tutaj

Strona główna » Infrastruktura

 

Zadania

Utworzenie kompleksu kriogenicznego ma na celu zapewnienie niskich temperatur dla pomiarów charakterystyk materiałów i nano-struktur. Zakres temperatur zaczyna się od 300 mK , stąd  niezbędnym jest zapewnienie dostawy ciekłego helu oraz azotu dla aparatury naukowej zlokalizowanej w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii (w Centrum Innowacji i Transferu Technologii też). Zapewnienie tych skroplonych gazów (ciekłego azotu) jest niezbędne też do wytwarzania struktur niskowymiarowych w technologii MBE.


Aparatura

 

Krótki opis

Szacowana cena w zł

Zbiornik na ciekły azot 15 tys. litrów

 

400 000

Zbiornik na ciekły hel 2 tys. litrów

 

200 000

Układ odzyskiwania helu gazowego

 

40 000

Układ oczyszczania helu gazowego

 

 

50 000

System transferu azotu ciekłego

 

50 000

System transferu helu gazowego

60 000

Układ skraplania helu gazowego

1 000 000

Separatory azotowe

75 000

RAZEM

1 875 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opis aparatury

Zbiorniki na ciekły azot oraz hel mają za zadanie  przechowanie z jak najmniejszym ubytkiem wyżej wymienionych skroplonych gazów.

Najważniejszym elementem kompleksu  jest skraplarka helu – zaplanowany jest zakup współczesnej niewielkiej skraplarki  o wydajności 40 l na dobę. Podobna iłość helu ciekłego zapewni ciągłość pracy układów krio-magnetycznego, kriostatów helowych optycznych w pracowni naukowej optycznej a także w Pracowniach studenckich. Planuje się stworzenie zapasu helu ciekłego na wypadek remontu czy przeglądu technicznego skraplarki

Układ odzyskiwania oraz oczyszczania helu gazowego ma na celu sprężenie do żądanej wartości oraz oczyszczenie helu gazowego doprowadzonego poprzez system transferu do skraplarki helowej.

Separatory azotowe mają za zadanie oddzielenie azotu gazowego od azotu ciekłego doprowadzanego poprzez system transferu do aparatury badawczej.

Układ odzyskania helu gazowego przewiduje system rur i zaworów z końcówką przy każdym terminalu – użytkowniku ciekłego helu. Hel gazowy będzie zbierany poprzez gaz-holder, później oczyszczany i sprężany do butli. Zakupione zostaną około 10 mniejszych przenośnych pojemników na ciekły azot i 4 na ciekły hel.