Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Projekcie

Uniwersytet Rzeszowski podpisał 17 lipca 2009 roku umowę na sfinansowanie Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Projekt „Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytet Rzeszowski” przewiduje stworzenie nowej infrastruktury Uniwersytetu Rzeszowskiego, która uzupełni istniejącą lukę infrastrukturalną w Regionie Podkarpackim, dotyczącą najnowszych technologii i metod badań. Powstała infrastruktura będzie służyć jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności:

- Nanoelektronika na kierunku Fizyka techniczna;
- Nanotechnologia i Nowe Materiały dla Lotnictwa na makrokierunku Mechatronika i Nanotechnologie przewidzianym do uruchomienia w roku akademickim 2009/2010;
- Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały na międzywydziałowym kierunku Biotechnologia.

W ramach Projektu zostały stworzone pokoje czyste o łącznej powierzchni 200 metrów kwadratowych,w których zostaną rozmieszczone instalacje MBE – podstawowa technologia wytwarzania nanostruktur, skaningowy mikroskop elektronowy o wysokiej klasie dla kontroli topologii wytwarzanych nanostruktur, instalacja SIMS dla kontroli profilu składu struktur, technologia fotolitografii i litografii elektronowej wytwarzania układów scalonych i elementów obwodów kwantowych, współczesna aparatura badawcza dla kontroli magneto-transportu przy niskich temperaturach w wytworzonych elementach obwodów kwantowych, własności optycznych nanostruktur, co jest niezbędne dla wykonania prac magisterskich i doktorskich na odpowiednim poziomie, oraz stanowiska w pracowniach studenckich, gdzie studenci będą przygotowywani do prowadzenia pomiarów nanostruktur. W tym celu jest tworzona odpowiednia infrastruktura niskich temperatur.
Zakończenie realizacji Projektu w roku 2012 pozwoli rozpocząć kształcenie studentów w zakresie najnowszych technologii i metod badań naukowych.