Get Adobe Flash player

Filmy promocyjne

 

Jesteś tutaj

Strona główna » Informacje o Projekcie

Wskaźniki Projektu

 

Lp. zgodnie z tabelą produktów i rezultatów dla działania 13.1

Nazwa wskaźnika

2013 r.

2014
r.

2015
 r.

2016
r.

2017 r.

Źródło danych

239

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach

300

300

300

300

300

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego

240

Liczba studentów korzystających ze wspartej infrastruktury (os.)

 

- w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych, korzystających ze wspartej infrastruktury (zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW)

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

810

 

 

 

 

810

 

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego  oraz Biologiczno - Rolniczego

241

Liczba studentów wykorzystujących utworzoną w ramach projektu infrastrukturę ICT

 

- w tym uczestniczących w kursach eLearning (liczba użytkowników) (os.)

360

 

 

 

60

420

 

 

 

120

480

 

 

 

180

480

 

 

 

180

480

 

 

 

180

Dane Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ewidencja studentów Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego oraz Biologiczno - Rolniczego